تیم پلی لینک ایران با تکیه به احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات وب‌سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد. برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و  کلیه فعالیت‌های پلی لینک ایران قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد.